Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Městys > Historie > Symboly obce

Symboly městyse

Právo užívat znak a prapor bylo uděleno Rozhodnutím č. 23 předsedy Poslanecké sněmovny dne 18. června 2003.

znak

vlajka

Znak: Polcený štít, v pravém zlatém poli černé orlí křídlo se třemi zlatými hvězdami, levé pole červeno-stříbrně šachované.

Prapor: List tvoří tři vodorovné pruhy, červeno-bíle polcený, černý se třemi žlutými šesticípými hvězdami, a bílo-červeně polcený. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Zdůvodnění znaku a praporu obce

Osada je prvně zmiňována roku 1278, kdy se její jméno objevuje  přídomku vladyky Mikuláše z Brodku. Patřil k rozrodu vladyk z Otaslavic erbu polceného štítu a volských rohů v klenotu. Ti vlastnili Brodek až do roku 1376, kdy jej postoupili Pavlovi ze Sovince. Již při  tomto prodeji je Brodek nazýván městečkem. Později náležel znovu k Otaslavicím, avšak již v 15. století se středisko panství přesunulo zpět do Brodku a zůstalo tu až do roku 1848.

Znakové privilegium Brodek nikdy nezískal. Nejstarší známá pečeť, je přivěšená k listině z 21. června 1439, má v pečetním poli štanělský štít. Je polcený, v pravé polovině s orlím křídlem, levá polovina je šachována.

Autor znaku a praporu současného Brodku u Prostějova vycházel z nestarší známé pečetě městečka z 15. století. Znak respektuje původní řešení a přejímá obě figury ze znakové pečeti, tedy křídlo i šachovnici. Barvy jsou přeneseny z erbů dvou nejvýznamějších pobělohorských majitelů Brodku – Kleinburgů a Schrattenbachů. Z původního rodového erbu byly vybrány a do znaku obce přeneseny rovněž zlaté hvězdy. Připomeňme, že císařský dvorní rada baron Pavel Karel z Kleinburgu byl stavebníkem původního barokního závku v Brodku, vystavěného dle návrhu věhlasného architekta J. B. Fischera z Erlachu v letech 1707 – 1710, a také brodeckého farního kostela Povýšení sv. Kříže, rovněž zbudovaného v letech 1707 – 1726 dle Fischerova projektu. Za hrabat Schrattenbachů, kteří dobudovali zámek, se Brodek stal v letech 1766 – 1827 hlavním sídlem moravské větve rodu.

Obecní znak i prapor vychází ze zásad a zvyklostí vexilologické tvorby a vypracoval je heraldik Miroslav Jan Václav Pavlů. Odborné zastoupení převzal PhDr. Ivan Štarha.