Drobečková navigace

Úvod > Územní plán

Územní plán

 

Návrh změny č. 2 Územního plánu Brodek u Prostějova

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu změny č. 2  ÚP Brodek u Prostějova

 

Návrh zněny č.2 odůvodnění

Návrh změny č.2 srovnavaci text

UP po změně č.2

Grafické části návrhu zněny č. 2

I.1_Výkres základního členění

I.2_Hlavní výkres

II.1_Kooedinační výkres

II.2_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Územní plán Brodek u Prostějova - úplné znění po vydání změny č. 1

Textová část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koncepce dopravy

Vodní hospodářství

Energetika a spoje

Výkres VPS, opatření a asanací

Koordinační výkres

 

Změna č. 1 Územního plánu Brodek u Prostějova - schválená (20.6.2019)  

 

Změna č. 1 ÚP Brodek u Prostějova

Změna č. 1 ÚP - odůvodnění změny

Změna č. 1 ÚP - srovnávací text 

 

Grafické části změny č.1 ÚP:

I.1 - Výkres základního členění území

I.2 - Hlavní výkres

I.3 - Koncepce dopravy

I.4 - Vodní hospodářství

I.5 - Energetika a spoj

I.6 - Výkres VPS, opatření a sanací

II.1 - Koordinační výkres

II.2 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Územní plán Brodek u Prostějova - schválený (20.9.2010)  

Veřejná vyhláška-vydání Územního plánu Brodek u Prostějova

Opatření obecné povahy - Územní plán  Brodek u Prostějova

Grafické části:

Základní územní členění

Hlavní výkres

Koncepce dopravy

Vodní hospodářství

Energetika a spoje

Výkres VPS, opatření a asanací

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres širších vztahů