Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1/2019 o stavovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Brodek u Prostějova

29.10.2019

OZV č. 3/2018 o místním poplatku ze psů 1.1.2019

OZV č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2019

OZV č.1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

7.7.2018

OZV č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

5.5.2017

OZV č. 2/2015, kterou se zrušuje OZV č.1/2015, o zákazu žebrání na veřejném prostranství  7.1.2016
OZV č.3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Brodek u Prostějova

 1.1.2013 

OZV č.1/2012, kterou se zrušuje OZV č.5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

 2.7.2012 

OZV č. 3 / 2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 1.1.2012 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 250/2016 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva

Volební odbobí 2018 - 2022